Sti 1 Fjellskog og foryngelse - Skjerdingen - Skarseter-veien

Fangstgrop - foto: Jon Eivind Vollen

Her er fokus på vilkårene for å få til nye generasjoner i fjellskogen og hvordan ulike treslag klarer seg. Du passerer flere spennende kulturminner på veien.

Stien går fra Skjerdingen til Skarseter-veien og fører gjennom gammelskog og ungskogfelter, ofte med fremmede treslag. Her finnes dyregraver, tuftene etter et lite gårdsbruk og rester etter et blesteranlegg (jernutvinning). Stien gir en god oversikt over muligheter og begrensninger ved foryngelse av fjellskog. Det er en rekke poster med plakater langs stien. Turen er på ca 4 km en vei og går i lett terreng med enkelte fuktige partier. Det er gode muligheter for å kombinere med andre stier, se kartet!

Emortslåa. Foto: Jon Eivind VollenVed restene etter gardsbruket Emortslåa er garden forsøkt rekonstruert ved hjelp av tegner.
 

Lavskrike. Foto: Jon Eivind Vollen
Området har et rikt fugleliv, dette bildet av lavskrike er tatt fra sti 1.
 

Foto: Jon Eivind Vollen
Du passerer en gruppe med furutrær som er eldre enn 300 år. De er skadet nederst på stammen, sannsynligvis etter skogbrann.

 

Foto: Jon Eivind VollenStikryss med muligheter. Sti 1 kan kombineres med deler av sti 2 eller 5.
 

 


Sti 2 Fjellstien - Skjerdingfjell rundt

Sti 2 passer for folk som liker å gå i fjellet, nyte fin utsikt og glede seg over plantelivet. I klart vær er det flott utsikt til Rendalsfjellene og Rondane.

Les mer »


Sti 3 Skogbruksstien - Skjerdingen-Storkletten

Stien viser naturskog, kulturskog og urskog på de viktigste vegetasjonstypene innen området. Kulturskogen er vist i forskjellige stadier og etter forskjellige behandlingsmåter. Resultater fra ny vegetasjonskartlegging er også beskrevet.

Les mer »


Sti 4 Turstien - Skarseterveien - Svaresberget - Skjerdingen

Dette er en ren tursti, med få plakater. Den kan gås i forbindelse med sti 1, 2 eller 3. Stien følger gamle seterveier. Den eldste av disse var i bruk alt ved 1650-tallet.

Les mer »